تبلیغات
غذادرمانی سرطان (زنده خواری "پخته نخوردن"تنها راه درمان سرطان است) - خوراکی های نبازند (طبیعی) که آتش و حرارت ندیده اند /قسمت سوم

امروز:

خوراکی های نبازند (طبیعی) که آتش و حرارت ندیده اند /قسمت سوم

» نوع مطلب : خوراکی های پیشگیری ودرمان سرطان ،

http://www.khorsand.org/main/archives/003785.html

سلام/نسخه دوم نبازند مطلق

گزارش شما را خواندم از اینکه این چند روز ممنوعه مثل همیشه نخوردید خیلی در شما پیشرفت شده است، پیشرفت شما در دفع سموم سلولهای تنبل و کم کار خیلی خوب است،همین سردرد و کسلی و کم حوصلگی هائی که دارید یا بزودی پیدا خواهید کرد همه نشان های خوب حرکت سموم سلولهای کم کار تو به خون است برای دفع از بدن و برای درمان اساسی توانشالله ظرف 40 روز کلیه ناراحتی هایت بطور اساسی محوشده درمان می شوید.

بله هرچه خوردید از حالا هم مجازید و نیز از بین « غذاهای نبازند » انچه را که دوست دارید و پیدا میشه استفاده کنید کافیست چون ما بخوردن زیاد اهمیت نمیدهیم به همان نخوردنها که رعایت کنید همه عیب های شما را درمان میکنیم از حالا به بعد حوزه غذاهای شما گسترش می یابد، ضمن مجاز بودن توصیه قبلی شما، اضافه بر آن میتوانید از بین «غذاهای نبازند»در لینک زیر هم انتخاب کنید و میل کنید

- کلمه « نبازند » ازمخفف دو کلمه « نباتی » و « زنده »میباشد، یعنی هرچیزی که هم نباتی باشد و هم تازه و پخته نشده و بو داده نشده باشدپس همه « میوه ها» ، « نبازند » هستند همیشه برایت خوب است

همه « سبزیجات » ، هم « نبازند » هستند همیشه برایت خوب است همه « بادامها » هم « نبازند» هستند مثل بادام خام پسته خام و و وهمه « خشکبارها »، هم « نبازند » میباشند مثل خرما ،فیسی و ووبطور کلی هرمحصول نباتی که با آتش یا هرچیز دیگری سروکار نداشته باشدهمه « نبازند » هستند و همیشه برایت خوب هستنداینگونه محصولات « نبازند » را « غذاهای مجاز » برای شما میدانم.

کلیک کنید بر:wNنسخه نبازند مطلق www.khorsand.org

همراه با آن تغذیه، هرروز هم ورزش و جنبش بیشتر داشته باشد که بدن نیاز بیشتری به آب داشته باشد و آب بنوشید که سرعت درمان شمارا تندتر خواهد کرد.

 

 

درضمن در وبسایت ما مقاله ئی گذاشته ایم که شخصی که تمام عمر « نبازند خواری » میکرده و هنوز هم ادامه میدهد و دوام دارد قویترین مرد آلمان است،(رجوع شود به پست چه خوراکی هائی نبازندنیست)

پس نگران نباش که این روش بتو ضعف بیاورد برعکس وقتی همه سموم تو که خیلی در لایه های زیرین و سخت است بیرون کنید آنوقت قدرت واقعی سلولهاو ارگانهای تو میتوانند بطور نرمال خودنمائی کنند و قدرت تورا بالاتر ببرند

همانطور که گفتم در موقع دفع « سموم » و «عفونت » در تو یک حالت بدی موقتا بوجود میاید تا آن « سموم » و «عفونت » از بدن دفع شوندکه این عمل را « دگابس » میگوئیم یعنی ( دوره گذرازبحران سمزادئی )و باید خوشح

ال بشی که بعداز گذراندن این « دگابس » ها بسمت پاکی تن و بسمت سلامت پیش میروید

اما اگر « دگابس » قوی بود و نتوانستی تحمل کنی موقتا از « توصیه اوقات اضطراری » زیر استفاده کنید تا برطرف شود.

توصیه اوقات اضطراری

http://www.khorsand.org/main/archivesn/003700.htmlهفت روز دیگر گزارش فقط یکروز را اما طبق « الگوی گزارش نویسی ما » بفرستید همراه با عکستان، تا بررسی کنم.موفق باشید خرسند« 06-05-2013 »

سلام/پرسشنامه شمارا خواندم، و از ناراحتیهای متعدد شما آگاه شدم، هرچند که این بیماریها مرموزو درمان سختی دارند اما اگر سلولهای معلول شده در بدن شما که نتیجه آن این بیماری شده قابل بازسازی باشد در این روش و با پشت کار خودتان به آن خواهید رسید و بهترین همکاری شما آنست که دقیقا تغییرات کوچک و بزرگ را به موقع تشخیص دهید و درگزارشات منعکس کنید و یا چند نقطه بدن را همیشه عکس بگیرید و هر ده روز به ده روز کنار هم بگذاریم و تغییرات راببینیم و ثبت کنیم

انشالله با اجرای دقیق نسخه ها و توصیه های غذائی ما و بیدار و فعال کردن سیستم مهم « دنسروخ » بدن شما، یا « سیستم خوددرمانی بدن »در شما، بتدریج همه « پسداد» های موجود در خون و درسلولهای معلول و تنبل و کثیف فعلی بدنتان،را دفع میکنیم( یعنی « عفونت » و « سم » و« زوائد و رسوبات غذاها و دارو ها»)کم کم و همه دفع میشوند و از آن به بعد همه آن سلولهای قابل پاکسازی شده، که پاک شدند، در ارگانهای بدنتان، همه نرمال کار خواهند کرد(انشالله)و شما هم به سلامتی خود میرسید و مثل سایرین خوشحال خواهید شد، انشالله سلولهای قابل پاکسازی شمازیاد باشد تا با هربار تخلیه « سموم » و « عفونت » موجود در آنهاکه فعلا مانع کار نرمال آنها شده است، شمارا بسمت سلامتی ببریم

--* اگر هماکنون مصرف دارو دارید، در هفته اول که بدنتان هنوز تمیز نشده،خوردن و نخوردن دارو ها را به عهده خودتان میگذارم که اگر به برخی از آنها احساس نیاز میکنید ، فعلا مصرف کنید و در گزارشاتت دلیلش را هم بنویسید.در آینده انشالله از آنها هم بی نیازت میکنم.

 

دقت کنید که تا به آن مرحله پاکسازی برسید و همه سموم دفع شوندشما چند بار در « دگابس » قرار میگیری، یعنی(دوره گذراز بحران سمزدائی ) که هرچند روند خوب و خوشحال کننده است

که « غذادرمانی » اثر کرده و « پسداد » هارا هرروزاز جایجای بدن پیدامیکند و دفع میکند، ولی شما باید سختی موقت دفع « سم » و « عفونت»را تحمل کنیکه علامتش درد و کسلی و اشتهای کاذب و ضعف کاذب ، ظهور موقت همهبیماریها، در شما رخ میدهد که البته همه موقت هستند و تحمل پذیرهستند و پشت سر آن سلامتی میاید

در این سری از نسخه های اولیه، برای شما ترتیبی میدهم که ابتدا« پسدادهای » خون شما دفع گردند و خونی تمیز و قوی پیدا کنید،و آنگاه « پسداد » های سلولهای کثیف شما را بیرون میکشد و شمادر این مرحله، لاغر میشوید و همزمان کمی سردرد و کسلی و ضعف وگرسنگی کاذب حس میکنی و سردرد و درد درهرکجا که سم باشد و بیرون کشیده شود تو درد حس میکنی، واین بار همه این درد های موقت روند خوب هستند

همه را تحمل کنید که علامت خوب بیداری و فعالی « سیستم مهم دنسروخ بدنت » خواهد بود.

--*** فعلا از نطر علمی، شما حدود 33+ کیلو اضافه وزن دارید ولی

معلوم است که بطور کلی « پسداد» های زیادی دربدن دارید که باید همه را دفع کنیم و در نتیجه باید که کم وزن بشوید که با دفع  همه « پسداد» ها صورت میگیرد و بعدها که سلولهای تمیز شده ات همه نرمال کار کردند البته وزن شما هم نرمال و ایدال هم میشود.

در زیر لینک « نسخه ویژه» شما قراردارد با استفاده از « رمز » که درزیر محل عکست است برآن کلیک کن و مطالعه و تا توصیه بعدی من که از رویگزارش شما برایت تنظیم میکنم همچنان ادامه میدهی و قطع نمیکنی وممنوعه که نگفتم هم نمیخورید تا انشالله خوب بشوی « گزارش وضع و حال » خودرا طبق این «الگوی گزارش نویسی »، در روزهای اول و دوم باهم برایم بفرست

طبق این الگوی گزارش نویسی ما »کلیک کن بر:

--*الگوی گزارش ما/

http://www.khorsand.org/main/archives/em/000355.html

که خوب بخوانید و ازآن تقلید کن و هر ده مورد را بترتیبی که هست خوب شرح بدهید وهمچنان هم ادامه بده تاتوصیه بعدی مراهم بخوانید و بکارببرید که نسخه تکمیلی دیگری بر اساس گزارش تان،خواهد بود

--* توجه: درآینده اگر « نسخه های » شما به «رمز» نیازداشت، آن « رمز»درزیر محل عکستان درپرونده ات قراردارد و در همه موارد بکارش ببرید

-کلیک کنید بر:NXX.www.khorsand.org/main نسخه ویژه شما

هرروز این ورزشهای ســاده را هم یک یا دوبار انجــام دهید

ورزش های خانگـی/www.khorsand.org

توصیه اوقات اضطراری

http://www.khorsand.org/main/archivesn/003700.htmlاز روز شروع وضع خودت را زیر نظر بگیر و یادداشت کن و در آخر روز دوم، گزارش وضع و حال »آن دوروز را طبق الگوی ما تنظیم کن و بفرست و همچنان توصیه را ادامه بده تا توصیه بعدی مرا هم بخوانی و بکار بگیریدموفق باشید خرسند

و اگر میتوانی عکسهائی از مورد و مشکل خود هم تهیه کنید و بفرستید خیلی بهتر استتا بهتر شمارا و مشکلتان را درک کنیمهرگونه آزمایشی هم دارید بفرستیدبه ادرس ایمیل مطب

GhazaDarmani@gmail.comبفرستید

با اهداء کمک های نیکوکارانه و نذریات به « صندوق همیاری » ما،در گسترش پژوهشهای این علم خودرا سهیم سازید وبا اهداء یک روز درآمد خود درماه، میتوانید یک کودک سرطانی و بیمار ندارما را زیرچتر حمایت خود ببرید، دوستان و فامیل را هم به این راه زندگی بخش، تشویق نمایید

ادامه دارد


نوشته شده در : چهارشنبه 16 مهر 1393  توسط : هاشم هاشم .    نظرات() .

Saudia
شنبه 27 مرداد 1397 04:44 ق.ظ
Thаnks ffor finally writing aboᥙt >غذادرمانی سرطان (زنده خواری "پخته نخوردن"تنها
راه درمان سرطان است) - خوراکی های نبازند (طبیعی) که آتش و حرارت ندیده
اند /قسمت سوم <Liked it!
stone Janah
سه شنبه 12 تیر 1397 01:40 ق.ظ
Hi there colleagues, its impressive article concerning cultureand entіrely explained, keeρ it upp
аll tһe time.
Eye Lashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:29 ب.ظ
You have maxe some really good points there. I checked oon the internet to find
out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 03:23 ق.ظ
Heeya i'm for the frst time here. I came aross thbis boarrd
and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope tto gjve somerthing back aand aiid othrs loke yoou helped me.
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:45 ب.ظ
سلام من کویین هستم، نخستین فرصت من برای توضیح دادن در هر جایگاهی است
وقتی که من این پاراگراف را خوانده ام، فکر می کردم که می توانم به دلیل این پست معقول نیز نظر بدهم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر